Zapraszamy do retransmisji Dnia Kobiet Online w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie...